• DIS ZMAJ - Beograd

DIS ZMAJ - Beograd

Izvođenje radova na rekonstrukciji hladnjače i veletrgovine u okviru objekta DIS ZMAJ u Beogradu.

UA-1856883-1