• DIS - Niš

DIS - Niš

Rekonstrukcija i dogradnja objekta hipermarketa  DIS u Nišu (bivši Mr. Bricolage) - građevinski radovi, vik, elektro i mašinske instalacije, spoljašnje uređenje.

Godina rekonstrukcije: Jun 2013.

Bruto m²: 6.500

2DIS_NIS_2

UA-1856883-1