,

  • DIS, BIG CEE - Novi Sad

DIS, BIG CEE - Novi Sad

Rekonstrukcija objekta  DIS -a u okviru  BIG CEE u Novom Sadu.

Godina izgradnje: Novembar 2014.

Bruto m²: 4.000

 

UA-1856883-1