• DIS - Pančevo
  • DIS - Pančevo
  • DIS - Pančevo

DIS - Pančevo

Trgovinski centar - hipermarket, Pančevo P=4734,17 m²

Godina izgradnje: Maj, 2010.

retail_park_pancevo_start

UA-1856883-1