• Distributivno logistički centar DMD - Stara Pazova

Distributivno logistički centar DMD - Stara Pazova

Površina objekta će biti 20.400 m2, sa mogućnošću da se u drugoj fazi izgradi još 14.500 kvadrata skladišnog prostora. Kompleks će imati 26.000 paletnih mesta i 30 utovarnih rampi.

UA-1856883-1