• HENKEL - Magacin sa utovarnim mestima
  • HENKEL - Magacin sa utovarnim mestima
  • HENKEL - Magacin sa utovarnim mestima
  • HENKEL - Magacin sa utovarnim mestima

HENKEL - Magacin sa utovarnim mestima

1. Izgradnja poslovnog objekta - pogon za pakovanje sa ostavom ( zgrade , graditeljskih zanata , instalacije vik , električnih instalacija , spoljni regulacije ) , P = 1718,0 m², vrednost konačna isplata u dinarima , bez PDV 60.535.640,98

2. Rekonstrukcija laboratorijsku kontrolu kvaliteta u fabrici Henkel u Kruševcu . Vrednost konačna isplata u dinarima bez PDV 1.151.438,43

3. Izgradnja ograda ukupne dužine 2200 metara oko fabrike Henkel u Kruševcu . Vrednost radova 8.583.537,70 dinara.

 

 

UA-1856883-1