• Srebrno jezero Resort
  • Srebrno jezero Resort
  • Srebrno jezero Resort
  • Srebrno jezero Resort
  • Srebrno jezero Resort

Srebrno jezero Resort

- Građevinski radovi na izgradnji otvorenog bazena sa pratećim sadržajima kompleksa na Srebrnom jezeru, Jul 2012.

- Građevinski radovi za Hotel Garni na Srebrnom jezeru, Septembar 2011.

- Građevinski radovi na dodatnoj modifikacije i nadogradnju restorana i kafića SIDRO na Srebrnom jezeru, Septembar 2011.

 

 

 

UA-1856883-1