AVIV ARLON - Izrael

Aviv Arlon je osnovan 2007. godine od strane dvе vodećе izraelskе kompanijе za nekretnine , Aviv & Co. Ltd. i Arlon LLP , kao zajednički napor da se pokrene i razviju nekretnine u inostranstvu. Krajem 2009. godine, kompanija je počela sa radom kao javno preduzeće u Izraelu pod nazivom Aviv Arlon. Svaka kompanija dovodi godina znanja i iskustva u pružanju kompleksnih inženjerskih rešenja za razvoj i izgradnju stambenih, poslovnih i javnih građevinskih projekata, kao i razne infrastrukture u Izraelu i širom sveta. Aktivnosti kompanije, koji uključuju pokretanje, sticanje, planiranje, izgradnju i marketing projekata, se svi provode pod istim krovom.

UA-1856883-1