Investicije

Samo investicije sa sigurnom kapitala i racionalno investiranje može dovesti do stvaranja značajnih projekata koji će opravdati svoje postojanje u budućnosti . Razvoj projekta , od investicije do prodaje, uključujući kompletnu finansijsku - pravnu podršku , je takođe jedan od naših usluga koja obuhvata procenu i analizu mogućih strateško- finansijskih rizika u odnosu na trenutno stanje na tržištu , ispitivanje finansijskih pokazatelja , pregovorima sa bankama Vrednost projekta i usklađivanje ugovora među učesnicima . Razvoj počinje sa idejom preko predloga projekta , crteže i tehničke dokumentacije na gradilištu i građevinskih radova . Naš projektni tim će , zajedno sa našim klijentima , i u koordinaciji sa pravnim službama , banke, investitori i konstruktora pripremi investicioni plan za razvoj vaše ideje i dovesti ga do realizacije.

UA-1856883-1