Tim

Top menadžment

 • Janko Miletić

  Vlasnik

  Janko Miletić

  Mašinski Inženjer
  Mob. 064 8511000

 • Rodoljub Petrović

  Genralni menadžer

  Rodoljub Petrović

  Email

  Diplomirani građevinski inženjer
  Mob. 064 8511002

 • Paul Grubišić

  Direktor izgradnje

  Paul Grubišić

  Email

  Diplomirani građevinski inženjer
  Mob. 064 8511041

 • Dobrivoje Luković

  Direktor niskogradnje

  Dobrivoje Luković

  Email

  Diplomirani građevinski inženjer
  Mob. 064 8511145

 • Dragan Joković

  Direktor mehanizacije

  Dragan Joković

  Email

  Diplomirani inženjer elektrotehnike
  Mob. 064 8511008

 • Ljubodrag Milunović

  Izvršni direktor zajedničkih službi

  Ljubodrag Milunović

  Email

  Diplomirani ekonomista
  Mob 064 8511013

 • Lidija Miljković

  Šef tehničke pripreme

  Lidija Miljković

  Diplomirani građevinski inženjer
  Mob. 064 8511025

 • Sava Manoilova

  Direktor sistema kvaliteta i zaštite na radu

  Sava Manoilova

  Email

  Diplomirani inženjer zaštite na radu
  Mob. 064 8511050

 • Žarko Cerović

  Šef projektnog biroa

  Žarko Cerović

  Diplomirani Inženjer Arhitekture

  064 85 11 003 web cv

UA-1856883-1